Teknős László:

The complexity and methods of citizen emergency preparedness

Absztrakt

Every citizen has the right to know the dangers in his/her surroundings, to master the applicable rules of protection and behavioral norms. He/she has the right and the duty to contribute to disaster relief also. This involves as well as requires public hazard education and real-time public hazard communication. Education and communication can save lives. Before, during and after the damage event, the population must be provided with information, guidance, moreover, its interpretation and effective implementation has to be educated. In this publication, the author attempts to present the current inquiries and information gathering methods. Taking into account the legal background, he analyzes the basic requirements and rules of domestic hazard education in prevention, preparation, defense (intervention), restitution and reconstruction periods. He gives suggestions to enhance current content of methods for improving the population’s self-rescue skills and for improving public hazard education. „The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in István Egyed Postdoctoral Program.”

Minden állampolgárnak joga van arra, hogy megismerje a környezetében lévő veszélyeket, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, magatartási normákat. Joga és kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófák elleni védekezésben. Ez magában foglalja, illetve megköveteli az állampolgárok felkészítését és a valós idejű tájékoztatását. A felkészítés, tájékoztatás életet menthet. Egy káresemény bekövetkezte előtt, alatt, után, a lakosságot információkkal, útmutatásokkal kell ellátni, azok értelmezésére és eredményes végrehajtására fel kell őket készíteni. Szerző jelen publikációban kísérletet tesz arra, hogy bemutassa a jelenkori tájékozódási igényeket és információszerzési módszereket. Elemezze a jogszabályi háttér figyelembe vételével a hazai lakosságfelkészítés alapkövetelményeit, szabályait a megelőzési, felkészülési, védekezési (beavatkozási), helyreállítási-újjáépítési időszakokban. Javaslatot tegyen a társadalom önmentési képességeit növelő, lakosságfelkészítői módszerek aktuális tartalmainak bővítésére

Kulcsszavak: disaster management, public hazard education, disaster management cycle, social media ~ katasztrófavédelem, lakosságfelkészítés, tájékoztatás, katasztrófa-menedzsment ciklus, közösségi média.

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz