Takács Krisztina:

Marcal folyó mikrobiális állapotának vizsgálata a vörösiszap katasztrófa tükrében

Absztrakt

Az emberiség és a technológia fejlődésével az ipari katasztrófák száma is megnövekedett a világon. Ezekről általánosságban elmondható, hogy az okozott kár kiemelkedően jelentős mértékű, illetve tömeges emberi sérülés vagy haláleset következik be. Magyarország eddigi legnagyobb ipari szerencsétlensége a 2010. október 4-én bekövetkezett vörösiszap katasztrófa volt, mely azon kívül, hogy emberéleteket követelt, a környezetet is jelentősen károsította. A cikk elkészítésével célom volt, hogy bemutassam a hazánkban bekövetkezett vörösiszap katasztrófát, és annak környezetre gyakorolt pusztító hatásait. Írásomban, a Marcal folyóra összpontosítva célom volt kideríteni, hogy a vörösiszap súlyosan károsító hatása hogyan hatott az ökoszisztémára, különösen a mikróba-közösségekre. Saját mintavételezésből származó adatokat feldolgozva egy átfogó képet szeretnék kialakítani a folyó jelenlegi állapotáról. „A cikk az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-3-I-NKE-7 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült”

With the development of humanity and technology, the number of industrial disasters has also increased in the world. Generally speaking, the damage caused is extremely significant, or massive human injury or death occurs. The biggest industrial disaster in Hungary so far has been the red sludge catastrophe on October 4, 2010, which, in addition to demanding human lives, has also seriously damaged the environment. With this article, I was aiming to introduce the red sludge catastrophe and its destructive effects on the environment. In my writing, focusing on the river Marcal, I was determined to find out how the severely damaging effects of red mud affected the ecosystem, especially for the microbial communities. By processing data from my own sampling, I would like to build a comprehensive picture of the current state of the river. "This article was prepared by the Ministry of Human Resources with the support of New National Excellence Program ÚNKP-17-3-I-NKE-7"

Kulcsszavak: ipari balesetek, vörösiszap katasztrófa, Marcal folyó ~ watindustrial accidents, red sludge catastrophe, river Marcal, microbial community

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz