Nagy László; Rácz Sándor:

A tűzoltásvezető feladatainak vizsgálata káresetnél, azok hatása, komplexitása, és időfüggése szempontjából

Absztrakt

A tűzoltásvezető munkavégzésének eredményessége káresetek felszámolásakor szorosan függ a beosztottak, és a beosztott vezetők gyakorlatorientált felkészítésétől. A vezetői feladatok delegálása függ az egyének képességétől, tudásszintjétől, valamint gyakorlatától. A végrehajtók szintjén, az elméleti tudás mellett a begyakorolt mozdulatok készségszintű alkalmazása elengedhetetlen. A képzés gyakorlatias megközelítése különösen fontos ebben a szakmában. Az automatizmus csökkenti a bizonytalanságot, valamint több kipróbált módszer, és azok egymáshoz viszonyított hatékonyságának a vizsgálata növeli azoknak a mintáknak a számát, amelyekből a tűzoltók választhatnak a valós események kezelésekor. A tűzoltásvezető által létrehozott tűzoltási szervezet szintjeinek kialakításának, kohéziójának, és azok egymásra hatásának vizsgálata segíthet a vezetőre nehezedő feladatok racionalizálásában. A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére, a Concha Győző pályázat keretében készült.

The effectiveness of the work of the leader of the firefighting depends on the practice-oriented preparation of the subordinates and the subordinate leaders. The delegation of leadership tasks depends on the people’s ability, level of knowledge and practice. In addition on the executor level, the theoretical knowledges, and the skilful applications of the rehearsed move are indispensable. The practical approach of the training is very important in this job. Automation reduces uncertainty, and the more tested methods and their relationship to the effectiveness increases the number of samples that firefighters can choose during an intervention. Examining the design, the cohesion, and the interplay of the organization made by the leader of the firefighting can help to rationalize some leadership tasks. The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016- 00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in the Concha Győző Program.

Kulcsszavak: hatékonyság, összehasonlítás, gyakorlat ~ : efficiency, comparison, practice

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz