Hábermáyer Tamás; Hartner Péter; Muhoray Árpád:

A Globális katasztrófa előrejelző és koordinációs, valamint a Közösségi veszélyhelyzeti kommunikációs és információs rendszerek bemutatása

Absztrakt

A katasztrófák és krízishelyzetek kezelése gyors beavatkozási képességet követel a nemzetközi szakértők és mentőcsapatok részéről csakúgy, mint a védekező ország erőitől. Rendkívül fontos, hogy a riasztás és a mentés megkezdéséhez szükséges információk a lehető leghamarabb eljussanak a megfelelő személyekhez, és a globális műveletek végrehajtása nemzetközi szinten is koordinálható legyen. Ennek lehetőségét teremtik meg a Globális Katasztrófa Előrejelző és Koordinációs-, valamint a Közösségi Veszélyhelyzeti Kommunikációs és Információs rendszerek, amelyeket a nemzetközi közösség alkalmaz. A szerzők betekintő tájékoztatást adnak az érintett rendszerek működésébe, és javaslatokat fogalmaznak meg a rendszerek alkalmazására.

The reaction against disasters and crises requires the ability of fast intervene from international experts and teams, as well, as the forces of the defending country. It is extremely important that the alert and the necessary information for starting the rescue must be reach the proper person as soon as possible, and there must be a way to control the global operations efficiently from international level. The Global Disaster Alert and Coordination System (GDACS) and the Common Emergency Communication and Information System (CECIS) can handle this task, and are widely used by international experts. The authors shortly introduce these two systems and making suggestions how to use them efficiently.

Kulcsszavak: Nemzetközi, katasztrófa, előrejelzés, kommunikációs és koordinációs rendszer ~ International, disaster, early warning, communication and coordination system

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz