Frigy Éva:

A katasztrófavédelem tűzoltói munkakörbe történő jelentkezés motivációi

Absztrakt

Tanulmányomban a katasztrófavédelem tűzoltói munkakörbe történő jelentkezés motivációit vizsgáltam. Arra kerestem a választ, hogy milyen befolyásoló tényezők, motivációk játszanak szerepet e munkakörbe való jelentkezéskor. A kutatásom elméleti háttereként a pályaválasztás és a pályaválasztás motivációi szolgáltak. Vizsgálatom célcsoportja a tűzoltói munkakörbe jelentkezők voltak. A saját vizsgálatom három módszer mentén öt felvetés megfogalmazásából áll. Elsődleges módszerként – a lehetőségeimhez mérten – a tűzoltó munkakörre vonatkozó, pályamotivációt vizsgáló kérdőíves felmérést végeztem. Másodlagos vizsgálati módszerként – a szervezet által részemre bocsátott – előző évi adatok alapján statisztikaelemzéssel trendvizsgálatot készítettem. Harmadlagos vizsgálati módszerként a szervezet által közvetített toborzó szöveg tartalomelemzését választottam. A tanulmányom a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltói munkakörbe történő kiválasztásrendszere és a jelentkezés motivációi című diplomamunkám nyomán készült.[1]

In my study I have made a research on the motivation of registration of the fireman of the Disaster Management. I looked for the answer of the following question: which influential factors, motivation are playing a role in the application in to this role. The choice of carrier and the motivations of the carrier choice worked as a background of my theoretical researches. The target of my research were the applicants of the firemen. My own research includes five hypothesis alongside three methods. I have used a questionnaire of the fireman carrier motivation as my primary researching instrument. As the second method I have created a trend test with statistic analysis from the data of the last year, which was provided by the institute to me. As the third method I chose a content analysis of the institutes recruiting text. My study was made based on my thesis work on The extractor system and the motivation of registration of the firemen of the Capital Institute of Disaster Management.[1]

Kulcsszavak: pályaválasztás, pályaválasztási motivációk, pályaismeret, pályakép, tűzoltói kompetenciák ~ career choice, career motivations, career knowledge, career plans, firefighter skills

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz