Szabó Balázs:

Factors endangering highly protected shelters and their personnel

Absztrakt

The determination of the requirements of designing, constructing and operating highly protected facilities may seem to be a simple task. But often, because of the possible impacts, it is difficult to determine them. Even the constructor cannot accurately specify the requirements and needs to the designers. It can be stated that this is a complicated and complex task requiring a high level of professional knowledge and experience. One needs to know the threatening impacts and the endangering factors in their entirety; they need to be aligned with the most unfavorable national defense policy expected in the long run, and one must be able to implement them. Knowing all this, one needs to determine the level of protection, so that risks can be minimized. These facilities should be integrated into the operational plans. Unfortunately, probability calculations are often not performed because of their complexity.

Nagy védőképességű védett létesítmények tervezéséhez, kivitelezéséhez és üzemeltetéséhez a követelmények meghatározása egyszerű feladatnak tűnhet. De gyakran előfordul, hogy a nehezen meghatározható hatások miatt az építtető sem tudja pontosan megadni a követelményeket és az igényeket a tervezők számára. Kijelenthető, hogy bonyolult és komplex feladat, mely magas szintű szakmai tudást és tapasztalatot kíván. A veszélyeztető hatásokat és tényezőket maradéktalanul ismerni kell, össze kell hangolni a hosszútávon várható legkedvezőtlenebb nemzeti védelmi politikával és tudni kell azt alkalmazni. Ezek tudatában kell a védelmi szintet kialakítani. Így kockázatokat minimalizálni lehet. Ezeket az üzemeltetési tervekbe is be kell építeni. Sajnos a valószínűségi számításokat bonyolult voltuk miatt gyakran nem végzik el.

Kulcsszavak: : protected facility, specially fortified facility, endangering factors, risk factors, design requirements, protection capacity ~ védett létesítmény, speciális erődítési létesítmény, veszélyeztető hatások, veszélyeztető tényezők, kockázati tényezők, tervezési követelmények, védőképesség

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz