Engler Adám:

Investigating damage events related to the transport of dangerous gases

Absztrakt

In the article, I will present four different, dangerous-gas-related accidents that occurred in railway, road and partly industrial conditions. These accidents took place in Hungary or abroad, and are based on true events. I would argue that conclusions drawn from these tragic events confirm the significance of safety regulations applying to storing and transporting dangerous goods on the road in avoiding further accidents of this kind. I would also like to prove that an adequate public safety plan, including personal education and technical preparation, is equally important

A cikkben bemutatok négy darab, veszélyes gázokhoz köthető közúti, vasúti és részben üzemi körülmények között bekövetkezett balesetet. Az ismertetett haváriák hazai és külföldi, valós eseteket dolgoznak fel, melyek tanulságaiból és az azokból levont következetésekből a veszélyes áru szállítás tárolási és szállítási biztonságát szeretném tovább erősíteni. Szeretném bebizonyítani a megfelelő védelmi tervek alkalmazásának szükségességét, valamint a személyi és technikai állomány felkészítésének fontosságát is.

Kulcsszavak: angerous goods, safety, accident, dangerous gases, case study ~ veszélyes áru, biztonság, baleset, veszélyes gáz, esettanulmány

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz