Holcsik Péter; Pálfi Judith; Pokorádi László:

Hálózati hiba esetén a Végfelhasználói kiesések számának gráfelméleti meghatározása

Absztrakt

Cikkünkben a fa struktúrával modellezhető rendszerek gráfelméleti elemzését mutatjuk be. A vizsgált modellekben a gráf csomópontjai a lehetséges meghibásodott eszközök, a fa gráf legalacsonyabb szintjein elhelyezkedő csomópontok, azaz a levelek pedig az ügyfelek vagy más fogyasztók, végfelhasználók. Az ismertetett új módszerrel elérhetőségi mátrix és gráfelméleti módszerek alkalmazásával alacsony lépésszámú matematikai művelet végrehajtásával meghatározható e modellekben az egyes csomópontok meghibásodása következtében szolgáltatás kieséssel érintett végfelhasználói darabszám. Azaz, hogy egy meghibásodott eszköz, hány végfelhasználó üzemszünetével jár. A kidolgozott új módszer a villamos energia szolgáltatás megbízhatóságának – a nemzetközi szakirodalomban SAIFI és SAIDI-ként ismert – mutatói és az AD&TE kutatócsoport által létrehozott villamosenergia-rendszer modell alkalmazásával mutatjuk be.

Systems that can be modelled with a tree-structured graph described in the current Article. In these models the nodes of the graph are the possible defective devices. The nodes at the lowest levels of the tree graph (also known as letters nodes) are the customers or consumers or end users. The number of the end users affected by the service outage due to the failure of certain nodes can be determined by a new low step new mathematical operation using matrices and graph theories as described in the paper. The developed new method is described by applying the indicators of reliability of electricity service – known as SAIFI and SAIDI indicator in the international literature – and also the electricity system model created by AD&TE research group.

Kulcsszavak: agráfelmélet, elérhetőségi mátrix, kisfeszültségű elosztóhálózat ~ graph theory, attainability matrix, low-voltage distribution network

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz