Pokorádi László; Somosi Vilmos :

A Koszovói magaslégtéri irányítási rendszer gráf-modellezése

Absztrakt

A 15 év elteltével újra megnyitott Koszovó feletti magas légtér, a HungaroControl Zrt. által nyújtott távoli körzeti légiforgalmi irányítás nagyobb mozgásszabadságot és rövidebb repülési útvonalakat biztosít a térségen átrepülő nemzetközi légi forgalom számára. A közlekedési és kommunikációs hálózatok, hatékony matematikai modellezésének egyik eszköze a gráfelmélet. Egy hálózat vizsgálatának első fontos állomása az elemek közti – sok esetben bonyolult kölcsönhatásokat is jelenthető – kapcsolatok tényének feltárása és gráfban történő ábrázolása. Gráfon csomópontok és élek halmazát értjük melyben csomópontokat élekkel kötünk össze. A tanulmány gráf-modellezésen keresztül ismerteti a térségben üzemelő légtér-felderítési rendszerek, valamint a magyar léginavigációs szolgáltató (HungaroControl Zrt.) közötti adatkapcsolatok sajátosságait.

After 15 years the Kosovo upper airspace was re-opened, and the remore en-route air traffic services by HungaroControl provide more freedom and optimised routes for international air traffic operating through this region. Graph theory is one of the tools of the efficient mathematic modelling of the transport and communication systems. The first significant step in the network analysis is the exploration and visualization of the relationship (dependency) between the elements, which can also represent complex interactions among them. Graph is a conglomeration of edges and junctions where the junctions are connected with edges. This article introduces the special data connectivity of surveillance systems and the Hungarian Air Navigation Service Provider (HungaroControl) by Graph-analysis which is an efficient tool for modelling such a complex transport and communication networks.

Kulcsszavak: gráf-modellezés, radarkapcsolati hálózat, távoli körzeti légiforgalmi irányítás, Koszovó magaslégtér, ~ Graph modelling, radar data network, remote ATS, Kosovo upper airspace

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz