Beke Éva; Kovács Tibor:

A biztonságtudománnyal kapcsolatos elvek és célkitűzések az Amerikai Egyesült Államok oktatási rendszerében

Absztrakt

A cikk azokat az Amerikai Egyesült Államokban alkalmazott komprehenzív tanítási módszereket és koncepciókat - modernt és hagyományosat egyaránt - gyűjti egybe. Ezek alapjául szolgálnak a korábban bevezetett, azóta folyamatosan bővülő biztonságtudománnyal és védelemmel kapcsolatos követelményrendszernek és oktatási irányelveknek. A tudományág széles spektrumot felölelő, szerteágazó területekre oszlik a teljesen egységes módszerek alkalmazása nem megoldható.

The article’s main aim is to collect those comprehensive teaching methods and concepts – modern and traditional as well – what serve as the basis of an already launched system in regards to safety and security studies in the USA. Since the science of safety and security is a rather wide and diversified field, completely unified teaching methods cannot be introduced.

Kulcsszavak: biztonságtudomány a felsőoktatásban, módszertani elvek, új kihívások az egyetemi oktatásban ~ safety and security science in higher education, methodological principles, new challenges in university education

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz