Szökrény Zoltán:

Radarok elektronikai védelme I. (Elméleti megközelítés)

Absztrakt

A rádióelektronikai zavarás elleni védelem napjaink kiemelt kutatási területe. A radarok üzemszerű működésük közben a természetes zavarforrásokon kívül harci körülmények közt szándékos radar performancia csökkentő hatásoknak vannak kitéve. A külső zajok, zavarok a hatékony felderítést megnehezítik vagy akár lehetetlenné is teszik. A cikk áttekinti a radarokra ható elektromágneses zavarokat és egy lehetséges szempontból osztályozza őket. Az alapok mellett tisztázza az elektronikai ellentevékenység elleni tevékenység (ECCM) fogalmát és lehetőségeit. A pontos gyakorlati megoldások a cikk második részében kerülnek ismertetésre. A radaregyenlet (Blake chart) számításaival elemzi a különböző teljesítményű zavaró adók különböző távolságon történő zavarás hatását.

The protection against radio electronic jamming is a major field of research today one of the elements of the electronic warfare. The radar performances are reduced by the effects of jamming among combat conditions, and natural sources of interference in normal operation. The external noises and interferences make the effective detection more difficult or even impossible. The article reviews the radar electromagnetic interferences and classifies them as a possible point of view. It clarifies the definition of Electronic Counter - Countermeasures (ECCM) and capabilities. The exact practical solutions are presented in the second part of the article. The radar equation (Blake chart) calculations analyzes the interferences effects at different distances of several jamming power of transmitters.

Kulcsszavak: radar maximális hatótávolság, Elektronikai ellentevékenység elleni tevékenység (ECCM), zavarás, Blake chart ~ radar maximal range. Electronic Counter Counter Measures (ECCM), jamming, Blake chart

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz