Kuti Rajmund:

Relevant decontamination tasks carried out by fireman units

Absztrakt

Classical decontamination is a process aims to eradicate the environment-damaging effects of human, natural and constructed environment. It has been carried out primarily by military units, therefore the action steps have been developed accordingly. However in recent years, during eliminating the consequences of several industrial and traffic accidents, the activity performed most often by firefighter units has come into view. Special tools and discharge materials were provided to perform their duties, so it was necessary to change the steps of the procedure. To perform effective decontamination, specially trained executive staff is required, people who are qualified for operating special equipment, devices, and for applying the latest methods. To maintain the expertise and practical skills of the staff, a high level theoretical and practical training is required, where the steps need to be improved continuously. In this article, I systematized and compiled basic tasks which are necessary for firefighter units to execute theoretical and practical training of decontamination, in such a way, that with their application the simplified decontamination tank designed by myself can be safely operated. With this research, I would like to contribute to increasing the efficiency of theoretical and practical training.

A klasszikus vegyimentesítési eljárás a mérgező vegyi anyagok humán, természeti és épített környezetet károsító hatásainak a felszámolására irányuló folyamat, elsősorban katonai egységek végezték, lépései ennek megfelelően kerültek kifejlesztésre. Az utóbbi években a különféle ipari és közlekedési balesetek következményeinek felszámolása során került előtérbe a tevékenység, melyet leggyakrabban a hivatásos tűzoltó egységek végeznek. A feladatokhoz speciális eszközök és mentesítő anyagok kerültek rendszeresítésre, ennek megfelelően kellett az eljárás lépéseit módosítani. A hatékony vegyimentesítéshez a speciális eszközöket működtető, a legújabb módszereket alkalmazó, különlegesen kiképzett végrehajtó állomány szükséges. Az állomány szaktudásának, gyakorlati készségeinek szinten tartásához, magas szintű elméleti és gyakorlati kiképzésre van szükség, melynek lépéseit folyamatosan fejleszteni kell. Cikkemben a tűzoltó egységek vegyimentesítésre történő elméleti és gyakorlati kiképzéséhez szükséges alapvető feladatokat rendszereztem és állítottam össze olyan módon, hogy alkalmazásukkal az általam tervezett egyszerűsített vegyimentesítőhely biztonságosan üzemeltethető lehessen. Kutatásaimmal az elméleti és gyakorlati kiképzés hatékonyságát kívánom növelni.

Kulcsszavak: chemical decontamination, training, training levels, practices, control ~ vegyimentesítés, kiképzés, képzési szintek, gyakorlatok, ellenőrzés

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz