Csősz László

A felszíni vizek cianid és nehézfém szennyezéseivel kapcsolatos káresemények tanulságai katasztrófavédelmi szempontok alapján

Absztrakt

A víz kémiai, fizikai, illetve biológiai sajátosságai alapján az élővilág és a társadalom számára a legfigyelemreméltóbb, legalapvetőbb és leginkább nélkülözhetetlen vegyület. Felszín alatti és felszíni vizeink egyaránt egyre nagyobb terhelésnek vannak kitéve. A felszíni vizek minősége a földtani felépítés, a talaj, de legfőképpen a társadalmi tevékenységek függvénye. A felszíni vizek szennyezőit három nagy csoportra oszthatjuk az iparra, a mezőgazdaságra és a különböző kommunális eredetű szennyezésekre. Ezek a negatív tendenciák kedvezőtlen hatással vannak vizeink minőségére és mennyiségére egyaránt. A szerző egy konkrét esettel prezentálja az ipari eredetű szennyezések csoportjába tartozó nehézfémszennyezések hatását, illetve elhárítási lehetőségeit.

Based on its chemical, physical and biological characteristics of water it is the most considerable, most basic and most indispensable compound for biosphere and society. Both our subsurface and surface waters are exposed to always bigger pollution. The quality of surface waters depends on geologic set-up, the soil, but mostly social activities. The pollutants of surface waters can be divided in three big groups: industry, agriculture and different contaminations of communal origin. These negative tendencies have an adverse effect onto the quality and quantity of our waters. The author presents the effect of heavy metal contaminations belonging to the group of contaminations of industrial origin and the elimination possibilities thereof respectively through a factual example.

Kulcsszavak: ipari balesetek, nehézfém szennyezések, a Cher folyó szennyezése ~ industry disaster, heavy metal contamination, Cher river pollution

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz