Kui László:

A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár továbbfejlődése, avagy a második kerítés mindent megold?

Absztrakt

Magyarország déli határszakaszán tovább folytatódik a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár fejlesztése. A történelemben több példát találhatunk az államhatárok fizikai akadállyal való lezárására, azonban ezek nem jelentettek sikeres megoldást. A tömeges méretű illegális migrációs nyomás miatt a magyar–szerb határszakasz műszaki megerősítése 2015-ben kezdődött el és jelenleg is folyamatban van. A fejlesztés során a műszaki tartalom egyre bővült, a rendszer egyre összetettebbé és intelligensebbé vált. Vajon mindez valóban áthatolhatatlanná teszi az államhatárt?

Continuing the development of the temporary technical barrier at the southern border of Hungary. In the history we can found more example for the close with physical barrier of the state borders, but these examples not were successful solutions. For the massive illegal migration in 2015 started the technical fortification of the Hungarian–Serbian border section and its nowadays is in progress. During the development the technical content has expanded, and the system became more and more complex and intelligent. Whether all this really make the border unpenetrable?

Kulcsszavak: határrendészet, határőrizet, államhatár műszaki megerősítése, illegális migráció, határőrizet technikai támogatása ~ border policing, border surveillance, technical fortification of the state border, illegal migration, technical support of the border surveillance

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz