Tóth Bence :

Állomások és állomásközök zavarának gráfelméleti alapú vizsgálata a magyarországi vasúthálózaton

Absztrakt

A cikkben bemutatok egy, a magyarországi vasúthálózatot modellező súlyozott irányított gráfot. Ennek segítségével kiszámítom az egyes állomáspárok közötti minimális menetidőket és menetvonalhosszokat, valamint hogy ezek mekkora része érinti az egyes állomásokat és állomásközöket. Vizsgálom továbbá az egyes hálózati elemek zavarának hatását a teljes vasúthálózatra.

A weighted directed graph modelling the railway network of Hungary is presented. Using this graph, the minimal running times and lengths of paths are calculated for every pair of stations. The ratio of these paths passing through each station and line section is determined. The effect of the damage of each station and line section on the whole system is also examined.

Kulcsszavak: kritikus infrastruktúra, vasúthálózat, gráfelmélet, legrövidebbút-probléma ~ critical infrastructure, railway network, graph theory, shortest path problem

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz